วีดีโอเคสเสริมจมูก หมอนุ๊ก พีรดาคลินิก

วีดีโอเคสเสริมจมูก + ตัดปีก + ยกปีก

รีวิวเคสแก้จมูก

แก้จมูกปลายสั้น จมูกหมู ปลายเชิด

แก้จมูกแกนใหญ่ หน้าแข็ง หัวตาสูง

แก้จมูก เบี้ยว เอียง หัวตาลอย

ปีกบาน ปีกห้อย (ตัดปีก+ยกปีก)

แก้ฟิลเลอร์

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล