รีวิวเคสสารลบเลือนริ้วรอยและปรับรูปหน้า

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

รีวิวเคสฉีด Filler

ฟิลเลอร์คาง+หน้าผาก

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

ฟิลเลอร์คาง

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

ฟิลเลอร์ใต้ตา

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล