รักษาสิวด้วย Medlite C6

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

รักษาฝ้าด้วย Medlite C6

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

รักษากระด้วย Medlite C6

***ผลลัพท์ที่ได้อาจขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

รักษารอยสักด้วย Medlite c6

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

รักแร้ขาวใสด้วย Medlite c6

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล