คอร์สรักษาสิว รอยดำ รอยแดงสิว

Scub Acne +  ABL+Tx + Acne Mask  + MFA+ยาทา 2 ตัว+ยากิน 1 ตัว+หัตถการในตระกร้า (กดสิว+ฉีดสิว+TCA)

Scub Acne + IPL  2 ครั้ง +ABL 1 ครั้ง +Tx 3 ครั้ง + Acne Mask  + MFA+ยาทา 3 ตัว+ยากิน 1 ตัว+หัตถการในตระกร้า (กดสิว+ฉีดสิว+TCA)