รักษาสิวด้วย Medlite C6 + derma pen

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล