รีวิวเคสฉีด Filler

ฟิลเลอร์คาง+หน้าผาก

ฟิลเลอร์คาง

ฟิลเลอร์ใต้ตา

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

รีวิวเคสฉีด Botox

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล