MesoHair Therapy เมโสปลูกผม

มารู้จักการปลูกผมโดยวิธี MesoHair Therapy

Mesotherapy คือเทคนิคการฉีดยาเข้าสู่ชั้นผิวหนังโดยตรง ดังนั้นMesohair จึงหมายถึงการฉีดยาเพื่อรักษาบริเวณรากผม โดยยาที่ฉีดปลูกผมนั้นจะช่วยแก้ปัญหาผมบางและหลุดร่วงซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งหญิงและชาย โดยมีสาเหตุที่แตกต่างกันเริ่มแรก แพทย์จะทำการวินิฉัยสาเหตุของผมร่วง ผมบางก่อน เพื่อประกอบการรักษา ได้แก่ การให้รับประทานยา ทายา ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษายิ่งขึ้น ควรฉีดต่อเนื่อง ทุก 2 สัปดาห์ ผลลัพธ์ คือ รากผมแข็งแรงขึ้น ช่วยการหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีเห็นผลเร็วภายใน 1 เดือนแรก จะพบว่าผมหยุดการหลุดร่วง และภายใน 3 เดือน จะพบผมขึ้นมาใหม่ 

วิธีการรักษา Meso Hair

1. ทำการเช็ดแอลกฮอลล์บริเวณศีรษะให้สะอาด

2.ใช้เข็มเบอร์เล็กสุด ฉีดตัวยากระจายเข้าสู่ใต้หนังศีรษะ

3.เซลล์รากผมจะค่อยๆงอกขึ้นใหม่ ภายใน 1 – 2 เดือน

4. ควรทำการรักษาควบคู่กับ minox และ Hair tonic เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาให้ดียิ่งขึ้น

5 ครั้ง ปกติ  10,000.- ( 2,000.- / ครั้ง )   

พิเศษ 7,500.- ( 1,500.- / ครั้ง )

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุุคคล