Medlite C 6 ลบรอยสัก

     รอยสักเป็นสีที่อยู่ใต้ผิวหนัง สามารถลบออกได้ด้วย Medlite C6 Laser โดย Laser ในช่วงความยาวคลื่น ที่เฉพาะเจาะจงกับสี จะยิงให้สีหมึกแตกตัว และถูกขจัดออกจากร่างกาย โดยไม่ทำลายผิวหนังบริเวณข้างเคียง จึงมีโอกาสเป็นแผลเป็นน้อยมาก

รอยสักชนิดใดที่สามารถลบได้บ้าง

Medlite C6 Laser สามารถลบรอยสักได้ทั้งชนิด ที่ใช้เครื่องสัก สักด้วยมือ หรือเกิดจากอุบัติเหตู

สามารถทำให้รอยสักหายไปได้ทั้งหมดหรือไม่

ส่วนใหญ่แล้วสามารถ ทำให้สีของรอยสัก จางลงได้ 95% -100% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของหมึกที่ใช้ด้วย

ต้องทำกี่ครั้ง

โดยเฉลี่ย ถ้าสักด้วยเครื่อง ควรทำ 6-8 ครั้ง ถ้าสักด้วยมือ ควรทำ 4-6 ครั้งโดยห่างกัน 4-8 สัปดาห์ จำนวนครั้งในการรักษาขึ้นอยู่กับ ชนิดของหมึกที่ใช้และความลึกของหมึก ใต้ผิวหนัง

***ผลลัพท์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคล

สามารถลบรอยสักสีใดได้บ้าง

สีดำ น้ำเงินเข้ม แดง สามารถลบออกได้ดีที่สุด สีส้ม สีม่วง อาจจางลงได้ สีเขียวและเหลืองเป็นสีที่ลบยากมากที่สุด 

ราคา   :  10000 / 4 ครั้ง

(ขนาดไม่เกิน 3*3 CM) หรือ 3000 / 1 ครั้ง